# چهارپاره

خداحافظ...

خداحافــظ ای عشــــق زیبا و پاکـــتبُـــــوَد در دلــــــم تا ابـــــد جاودانـــهخداحافــظ ای از شـــــرار نگاهــــــت  کشیــــد این دل  آتشینــــــم زبانـــهخداحافــظ ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 54 بازدید