# نثر
خدایاتو دنیایی که احساس اینقدر بی ارزشهمنی که پر از احساسم چه غلطی می کنم؟؟؟
/ 0 نظر / 6 بازدید