# نثر

سرها بریده بینی، بی جرم و بی جنایت...

اگر خون زندانی بی گناهی را                                  بر کف سلول انفرادی اش دیدی                           و بی کوچکترین اعتراضی از کنارش گذشتی؛       با من نه از محرم و حسین ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 42 بازدید