فطریه ی غم

فطریه


عیدست... غم! برو... برو... مهمان من مباش!
فطـــریــــه ی گـــــزاف تــــو را مـــن نمی دهم...

مرتضی عزیزی
فطر سال 92


*****

/ 2 نظر / 8 بازدید
مانا

یک استکان چای مهمان منی... کنار پنجره بخار گرفته، وقت تنهایی....... نوش جانت، چای رفاقت همیشه تازه دم است...[قلب][پلک]

برادر شوهر

بچه شمال باشي و چايي نبيني !!! خيلي حرف نيه !![شکست]