-------------------------------^-^-^-^-^-

-------------------------------^-^-^-^-^-

چهارنعلِ ضربانت از محاورتِ عشق
تپ تپِ برآشفتگی ت هنگامه ی بیم 
ضرباهنگ شادمانه ات از داغی هوس
کاش لختی امانم می داد
تپیدنت
ای آلونکِ احساسِ من...مرتضی عزیزی - 17 تیر 91 

/ 5 نظر / 6 بازدید
مامان فاطمه ی حمیده

برايت قلبي آرام با ضرباهنگي از سر مهر و شادماني دائمي آرزومندم برقرار باشي برادرخوبم

هزاران گنج

درود بر شما بروزم با یک پست ساندیسی-بفرمایید ساندیس[لبخند]

پرنیان

سلام دوست من... چه زیباست سوختن در آتشگاه احساس،در هنگامه ای که توده های برف ریا هر گونه احساسی را زیر خود مدفون میکنند... مثل همه نوشته هاتون از دل برامده،و بر دل نشسته... سر افرازیتان مستدام.

Nahal

اعتبار سربلندی در فروتن بودن است چشمه شد فواره وقتی بر سر خود پا گذاشت

نازی

امان ...