انتظار بازگشت چلچله...

انتظار بازگشت چلچله

و گاه در انتظار باید بود
انتظارِ بازگشت چلچله ای
تا با گرمای آوازش
امید را باز توان ساخت...
مرتضی عزیزی - 11 دی 91

*****

/ 1 نظر / 6 بازدید
مانا

گاهی اوقات فکر کردن به بعضی ها ناخود آگاه لبخندی را روی لبانت می نشاند... چقدر زیباست این لبخند های بی گاه و چه دوست داشتنی اند این بعضی ها...[چشمک]