روزهای غمزده...

روزهای غمزده

روزی دگر گذشت... نه ! حسرت نمی خورم!
این روزهــــای غمـــــزده بـگـــــذار بگــــــذرند...

مرتضی عزیزی
آذر 92

/ 1 نظر / 5 بازدید
مانا

به یادهم بودن قشنگ ترین هدیه ای است که نیاز به با هم بودن ندارد… “بیادتم”[ماچ]