امشب دلم دوباره به خود غم تنیده است...

غم...

امشب دلم دوباره به خود غم تنیده است
گویا که باز موســـمِ ماتـــــم رسیده است
غمگیــن و ناامیــــد چنانم: چو عاشقــی
کــاو یارِ خویش در بغل ِ غیر دیده است...


مرتضی عزیزی - 28 مرداد 92

https://www.facebook.com/Parizad.Poems*****

/ 0 نظر / 7 بازدید