نرخ تورم...

تو ساده بودی، مهربان
پنداشتی هنوز هم سکه ی عشق خریدار دارد
گمان کردی اگرچه در ظاهر با تو سرسخت است
قلبش نسبت به تو نرم است و ملایم
دلگرم بودی که احساس تو در او اثر خواهد کرد
حال دانستی که در ظاهر و در باطن
توجهی به مهر تو نداشت
عشق تو برایش بی مفهوم بود
واژگان تو برایش مضحک
تو ساده بودی، مهربان
پنداشتی هنوز هم سکه ی عشق خریدار دارد
شاید از نرخ تورم بی خبر بودی
و شاید از قیمت طلا در بازار...مرتضی عزیزی - 6 اردیبهشت 90

/ 9 نظر / 8 بازدید
مهرنوش

اشک هایم را روی نامه ای عاشقانه با قطره چکان جعل می کردم! خاطرم آمد شاید دلتنگ خنده هایم باشی. ببخش اگر این روزها... عشق با گریستن اثبات می شود!!!

مهرنوش

شمع دانی به دم مرگ به پروانه چه گفت گفت ای عاشق بیچاره فراموش شوی سوخت پروانه ولی خوب جوابش را داد گفت دیری نرسد نیز تو خاموش شوی

مهرنوش

می شد فقط یکبار او را از اعماق وجودم صدا بزنم اما نشد... می شد فقط یکبار دردهای مشترکمان را یادآوری کنم اما نشد... می شد فقط یکبار زیبایی کلامش را تداعی کنم اما نشد... می شد فقط یکبار حسی را که نسبت به او داشتم جدی بگیرم اما نشد... می شد فقط یکبار بخاطر وجودش وجودم را زیر پا بگذارم اما نشد... نشد نشد نشد... ایکاش فقط یکبار نشدها می شد اما نشد... مهرنوش

مهرنوش

سفر برایم هیچ چیز به جز دلتنگی ندارد اما زندگی به من آموخت... برای بهتر دیدن شکوه وعظمت هر چیز باید قدری از آن دور شد. میلاد تهرانی

مهرنوش

خود ندانم چه خطایی کردم که زمن رشته الفت بگسست در دلش جایی اگر بود مرا پس چرا دیده زدیدارم بست؟؟؟

مهرنوش

من ودلتنگیه بارون تو وتکرار تنهایی قرارم میشوی ای عشق که برمن دیده بگشایی؟ همیشه درسحرگاهان کناربغض دلتنگی تورا ای خوب میدیدم که با تقدیر می جنگی!!! مهرنوش

مهرنوش

آنکه گریان به سر خاک من آمد چون شمع کاش در زندگی از خاک مرا برمیداشت!

مهرنوش

سپیده که سر بزند در این بیشه زار خزان زده شاید گلی بروید مانند گلی که در بهار روییده پس به نام زندگی هرگز مگو هرگز

مهرنوش

هیچ کس کسی را که میخواهد پیدا نمیکند ما انسانها یا دیر بهم میرسیم... یا آنقدر زود که نمی فهمیم...!