ای غصه ی لاکردار...

ای غصه ی لاکردار...

عشقــــت به دلـــــم بسیـــــار
ای غــــــصــــــــه ی لا کــــردار
یک جانــبــــه است این عشـق
دســــت از ســــــــر دل بـــردار

/ 4 نظر / 19 بازدید
moi

L'amour, c'est comme quand on n'apprend à marcher. quand on tombe, il faut apprendre à se relever

صبا

خیره آن دیده که آبش نبرد گریه عشق حافظ