قمار عشق

قمار عشق

 

سخت است، خدایا، سخت است
در قمار عشق باختن
و فهمیدن که در قلمرو عشق
دیگر جایی برای تو نیست...

سخت است دل بریدن
خاصه آنکه بدانی این بار
این اصلِ عشق است که در خود می کُشی
و به دنیایی می روی که در آن
همه چیز بوی تعفن روزمرگی می دهد...

سخت است پناه بردن از خدای عاشقان
به خدای فقیهان و متکلمان
آنگاه که از اولی نا امیدی و
به دومی ایمان نداری...

سخت است حتی تصور کشیدن بار تن
آن هنگام که از احساس و از رویا تهی ست
و از بیهودگی سرشار...


مرتضی عزیزی – 17 آذر 1390
/ 0 نظر / 6 بازدید