حلال و حرام

حلال و حرام...

نگاه و رنگ حلال ست و رقص و خنده حلال
حرام تــر زِ ریــای تـــو کَـس ندید ای شیخ !


مرتضی عزیزی


*****

/ 2 نظر / 29 بازدید
PHONIX

خیلی زیبا بود پیروز باشی [گل]

آدم گناه کار برای توجیه گناه اش حرف هایی می زند که منطقش درست نیست. وگرنه با چه حسابی این گناهان را حلال می دانید!! با این حرف ها هرکسی را گمراه کنید در گناهش شریک هستید...