محصور در حباب

محصور در حباب

آرزوهایی همچنان بالای سر
در حبابی محصور
و ترازویی
که انسانیت را نخواهد سنجید
و چند شاخه گل
که بهایش
حتی به بلندای ناچیزِ سقفِ آمال این کودک
هرگز نخواهد رسید...


مرتضی عزیزی
https://www.facebook.com/Parizad.Poems


*****

/ 1 نظر / 6 بازدید
نازی

انسانم آرزوست..../