سیاهی گیسوانت...

سیاهی گیسوانت

لبخند بزن
که درخششِ دندان های ستاره گونه ات
به سیاهی شبِ گیسوانت
زیبا می نشیند
مرتضی عزیزی - 19 دی 91

*****

/ 1 نظر / 19 بازدید
مانا

خانه ات سرد است؟ خورشيدي در پاکت مي گذارم و برايت پست مي کنم ستاره ي کوچکي در کلمه اي بگذار و به آسمانم روانه کن بسیار تاريکم [ماچ]