بودن یا نبودن...

بودن یا نبودن...

بودن یا نبودن...
باز همان دو واژه ی جنجالی
این بار اما
یکی را به عقل باید گفت
و دیگری را به قلب
و من مانده ام که
کدام را به کدام؟...مرتضی عزیزی - 16 تیر 91

/ 4 نظر / 29 بازدید
هزاران گنج

درود بر آقا مرتضی[گل] به عقل باید تدبیر کرد و با عشق باید تصمیم گرفت[گل]

لیلا

نصف واسه عقل نصف واسه قلب[لبخند]