الگوریتم

الگوریتم سادگی

الگوریتم ساده ای ست:
. پل هایی به سوی خویش گشودن
. و به هر دری زدن
. تا دو کلمه را شنیدن
. آنگاه تمام درها را بستن
. و تمام پل ها را شکستن

و انسان ها گرفتار این الگوریتم نمی شوند
جز ساده لوح ترین شان
همان ها که زودتر رام می شوند
و آسان تر خام...
مرتضی عزیزی
2 اردیبهشت 92


******

/ 1 نظر / 4 بازدید
آذیــن

خیلی عالی بود.. هم متن وَ هم عکس!