دیما...

دیما


ای عاطفــــتِ نگــــاه تو در دل و جـــان
مستـــــم کن و تا ابـــد کنارم تو بمــان
یک حـــرف ز هر مصـــرع شعـــرم بردار
در قلب من این گم شده؛ بازش گردانمرتضی عزیزی

*****

/ 0 نظر / 6 بازدید