مسیـحــای لـبــت...

مسیـحــای لـبــت...

نوبهـــــار آمــــــده یـــــارا زِ حجابـــــت به در آ
به بــهـــــاران نبـُـــــوَد روی تو در پـــــــرده روا

بلبلان مست و غزلخـوان زِ هم آغوشیِ گــــل
من چــــرا باشـــم از آغــوشِ لطیــفِ تو جـدا؟

به درختان بنگر، نیـک به سامـــان شـــــده اند
وقت آن گشته که سامان دهی ام محض خدا

فصلِ نیسان به زمیـــن روحِ دگربـــــاره دمیــــد
به مسیـحــای لـبــــت جـــانِ دگــر بخـش مرا

نیک بنگر که چســان غنچه ی گلهـا بشکفـت 
ماهـرو، غنچــــه ی نــازِ لــبِ تـــو بستـه چرا؟

محشــری کــــرد به پا فصــــل بهــاران ، وز تو
رستخیزی ســت که اندر دل من گشتــه به پا

گر مرا باز جفــــا پیشــه کنی حـرفــی نیست
که بجـــز صـبــر ندارنـد رَهــــی اهــــل وفـــــامرتضی عزیزی - 13 فروردین 91

/ 6 نظر / 10 بازدید
مهرنوش

در ساحل امن عقل بودم که جنون یکدفعه مرا به داخل آب انداخت فریاد زدم کمک! که یک مرتبه عشق چون ماهی کوچکم به قلاب انداخت عقلم نرسید و زود نفرین کردم برآنکه در آب و آنکه قلاب انداخت...

مهرنوش

دلم آرامشی به وسعت یک غروب پاییزی می خواهد... به همان سادگی..که ماشینی می گذرد.. رهگذری دست در جیب از کنارت رد می شود... باد همراهت قدم بر میدارد... و چشمانت از برگ های خفته بر روی زمین دل نمیکند.. و تو آرزو می کنی که ای کاش.. این آرامش تا ابد ادامه داشته باشد...

مهرنوش

دلم آرامشی به وسعت یک غروب پاییزی می خواهد... به همان سادگی..که ماشینی می گذرد.. رهگذری دست در جیب از کنارت رد می شود... باد همراهت قدم بر میدارد... و چشمانت از برگ های خفته بر روی زمین دل نمیکند.. و تو آرزو می کنی که ای کاش.. این آرامش تا ابد ادامه داشته باشد...

مهرنوش

دلم آرامشی به وسعت یک غروب پاییزی می خواهد... به همان سادگی..که ماشینی می گذرد.. رهگذری دست در جیب از کنارت رد می شود... باد همراهت قدم بر میدارد... و چشمانت از برگ های خفته بر روی زمین دل نمیکند.. و تو آرزو می کنی که ای کاش.. این آرامش تا ابد ادامه داشته باشد...

مهرنوش

دلم آرامشی به وسعت یک غروب پاییزی می خواهد... به همان سادگی..که ماشینی می گذرد.. رهگذری دست در جیب از کنارت رد می شود... باد همراهت قدم بر میدارد... و چشمانت از برگ های خفته بر روی زمین دل نمیکند.. و تو آرزو می کنی که ای کاش.. این آرامش تا ابد ادامه داشته باشد...

مهرنوش

سلام... ببخشید 4بار اومده چون همش خطا میزد فکر کردم ارسال نمیشه[پلک]