باز آ ...

باز آ...

بی تو منم و ظلمت و هی آه کشیدن
اوهام و خیالات از این پنجــــــره دیدن

باز آ و مــــرا با خودت آمیختــــن آموز
وز این قفــس غمـــزده بگریختن آموز
مرتضی عزیزی - 25 آذر 91

*****

/ 1 نظر / 6 بازدید
مانا

من هنوز عاشقانه به آنچه می نگرم که دیروز آرزویم بود امروز با من زندگی می کند! برای رسیدن به خواسته هایت به آن عشق بورز نه حسرت![خجالت][مغرور][پلک]