نه رسم است این که بگذاری مرا بر خاک و بگریزی...

نه رسم است این که بگذاری مرا بر خاک و بگریزی
...

Tu ne viens plus à l'institut
???
Au moins tu pouvais me donner
la chance de te dire au revoir 
...
Je sais bien que je ne peux plus
penser à toi
c'est clair, tu as un fiancé maintenant
mais c'est pas la facon de se comporter
envers un ami
un ami qui t'aime
et cet amour est sa seule faute
c'est loin du code d'amitié
Au moins tu pouvais me donner
la chance de te dire au revoir
comment peux-tu etre si cruelle
???
Mais ton coeur n'est pas de pierre
...
O, mon Dieu
qu'est ce qui est ce poids sur mon coeur
...

/ 8 نظر / 2 بازدید
مهرنوش

پلکهای خسته ام را که می گشایم چیزی در وجودم می شکند. نگاهم به چشمان همیشه بیدار پنجره گره می خورد. (باز باران می بارد) و حسی ناشناخته همراه با حرکت آرام و زیبای قطره ها در وجودم جنبشی مبهم را به ارمغان می آورد. ناخواسته از جا برمی خیزم و فاصله ام را با زلال باران کم و کمتر می کنم. نمی دانم چرا دلم نمی خواهد در به روی مهمان ناخوانده ام بسته بماند!؟ رطوبتی دلچسب کف دستهایم را از پاکی پر می کند. دو قطره اشک از روی گونه هایم سر می خورد و در میان هزاران قطره بی قرار گم می شود.

مهرنوش

... و داستان غم انگیزیست دستی که داس را برداشت همان دستیست که یک روز در مزرعه گندم کاشت ...

مهرنوش

از دوري تو دلي پر از غم دارم وز غصه ي تو همواره ماتم دارم گر حق بدهد به من همه ملک وجود گويم که گل روي تو را کم دارم برقرار باشی و عاشق [گل]

مهرنوش

به سراغ من اگر می آیید نرم وآهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من...

مهرنوش

مـــــــــــــــــــــرغ عشــــــــــــــق فخـــــــــــــر نفروش... معشـــــــــــــــــوق تو هم به لــــــــــطف قفس است که وفــــــــــــــــــــادار مـــانده...!

مهرنوش

او که دستم را می گرفت و مرا می برد به زیبا ترین لحظه ی احساس او که چشمانم را می بست و با شمارش معکوس هُلم می داد به سمت نور او که شعرهایم را زیبا تر از آنچه که بود می خواند او که نوازشم می کرد بی آنکه به طهارت تنم گستاخ شود او که شاعره ام کرد بی تقدیم هیچ واژه ای او که مرا او کرد و خود را من دیگر نیست او از وقتی که از خواب بیدار شدم دیگر نیست ! ...

مهرنوش

هرگز فراموش نمیکنم که برای داشتن تو..، دلی را به دریا زدم..، که از آب واهمه داشت......

مهرنوش

من از زمانه كه دست تو داد تقدیرم هنوزم كه هنوز است سخت دلگیرم تو رفتی و من اندر هجوم خاطره ها چو قاب عكس قدیمی اسیر تصویرم