از بس که زهر از دوستان...

از بس که زهر از دوستان...

از بس که زهر از دوستان جای عسل نوشیـــده ام
دشمن اگر جامی دهد؛ بی حرف نوشش می کنممرتضی عزیزی
18 دی 92

https://www.facebook.com/Parizad.Poems


*****


/ 1 نظر / 6 بازدید
amirreza

خالی نبند عمو جون حداقل یه چیزی بگو ضایع نباشه اینا همه حرفه عزیز من من بهت احتیاج دارم جام زهر نخور خیلی دوستت دارم عمو [قلب]