رقص مرگ

رقص مرگ

نگاه کن خدا
چه حزن آلود است حال امروز من...
همچون مرغی که سرش را بریده رهایش کرده اند
و تماشا می کنند
تا از آخرین رمق ها تهی گردد...
 
چه بیهوده دست و پا می زنم
در مسلخ عشق
حال آنکه می دانم این تقلای حیات
جز نمایشی از رقص مرگ نیست...


مرتضی عزیزی – 17 آذر 90
 
/ 3 نظر / 5 بازدید
پرتو

سلام... رقص مرگ... تا حالا نشنیده بودم برام جالب بود[گل]

پرتو

ممنون شما هم شاد باشی[گل]تا همیشه[گل]

مانا

گاهی زندگی آنقدرشلوغ می شود که خودت راگم میکنی وگاه آنقدرخلوت میشود که خودت راهم پیدانمیکنی!!!!!!!!!