ساعت عشق...

ساعت عشق...

به ساعتِ من
وقت زیادی نمانده
به "خیلی دیر شدن"

به ساعتِ تو نیز...
اگر با ساعتِ عشق
میزانش کرده باشی...


مرتضی عزیزی
بهار 92

*****

/ 1 نظر / 12 بازدید
مانا

نديدنت سخت است اما همين كه باشي دنيايم زيباست...[ماچ]