به دست عشق کسی دست می سپارد؟ نه...


تو هم برو... به سلامـــــــــت؛ برو... ملالی نیست
نپرس حــــال مــــرا؛ چـون که حـس و حالی نیست

تو نیــــز چـــون دگـــــــران دور شـــــو؛ مرا بشکـن
بسی شکســتم و این بــار هـــــم خیالی نیست...

به خــون بکــش دل مـــن را؛ به خـــون بکــش؛ آری
ز فـــرطِ زخــــم، دلــــم را دگـــر جمـــالـــی نیست

به دســتِ عشق، کسـی دست می سپـارد؟ نه...
چـــرا کـــــه در کــــــفِ او درهـــم و ریالـــی نیست

نگــــفتــمـــت که کســی عشــق را نمی خواهــد؟
کـــه عشــــق صاحــــــبِ هیچ پرّ و بالــی نیست؟

نگفتــــه بودی ام احســــــاس بهتریــــن چیزست؟
جــواب خــــویش گرفتــــی... دگر سوالــی نیست؟

بـرای پــس زدنـــم در پــــی بهـــــانــــــه مبـــاش
سکــــوت کن تو؛ که حاجـــت به اعتلالــــی نیست

برو... کــه طالــــــعِ من جـــز غَمــَـم حوالـــــه نکرد
خیــالِ وصــــلِ تـــو هـــم، آه... جز محالــی نیست

هــزار فـــــال بخواهـــــــم اگــــر مـــــن از حافــــظ
به هیـچ یک اثر از بخــــــت و نیک فالــــی نیست...

بهــــارِ ســالِ گذشتــــه چـــو زهـــر بـــــود مــــرا
بهـــــار را به جـــــــــز آزارم اشتغـــــالی نیست...

بد است ســــــال من... ایــن از بهـــــار آن پیداست
بد است عمــــر من... آری... در آن وصالـــی نیست

تمــام کـــردنِ یک رابطـــه چـــه آســــــان است...
به حــرفِ ماه رُخـــان هیـــچ اتکالــــــــــی نیست

تمــامِ دردِ دل، امشـــــب، به نظـــم اگــر گــویــم
قصیــــده ای شود و در غــــزل مجـــالی نیست...مرتضی عزیزی
  21 فروردین
جمعه ٦ دی ۱۳٩٢ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: غزل