موزون ترین نت جهان

او کـه رویــش ســزای شیفتن است
گُــــلبُــنـی که صفای هر چمن است
نُــقـل هـر مجلس و هر انجمن است
مایــه ی اعتـــلای هـــــر وطن است
او که زریّن رُخ است و سیم تن است
فاش گویم که این وجود "زن" است...

اوفـــتـــاده ، از آسمــان به زمـیـــــن
یک فرشــتـــه خودت بیـــا و بـبـیـــن
عالــــم و آدمــــش کنـــــــد تحسین
گــشـــتـــه بر دردهایمـــــان تسکین
او که قلــــب مرا چـــــو راهزن است
فاش گویم که این وجود "زن" است...

او کـــه خــــود را فـــــــدای ما کرده
خویــــش را مبــــــتــــــلای ما کرده
عـُـمـــــر صـــــرفِ وفــــای ما کرده
صبـــــر بـــر هــــر جفــــای ما کرده
مادرست؛ بی خیالِ خویشتن است
فاش گویم که این وجود "زن" است...

او که امیـــــد بر مـــــی انگـــیـــــــزد
در جهــــــان اوســــت تحفــه ی ایزد
از وجــــودش چـــه عشـــق ها خیزد
گـــاه از دیـــده اشـــــک مـــــی ریزد
او که آرامــشـــش گریسـتــــــن است
فاش گویم که این وجود "زن" است...

گاه در مزرعه ســــت او چـــو حنـــــا
جودی اَبــوت؛ پِـــریــن ؛ نِــــل و جینا
یـــک قلـــــو باشـــــد از دو قلــــو ها
دختـــــرِ مهـــــربــــونِ پسرِ شـُجاع
گــــاه آنِـــت کـــنـــــارِ لوسیَن است
فاش گویم که این وجود "زن" است...

ای خداوند مهــــربــــان؛ ممـنـــــــون
خلق کردی چُـنــان نُـتــی مـــــوزون
کز نوایش شـــــــده جهـــان افسون
گشتــه مـــــرد از جمــــال او مجنون
آری ؛ او که دلیلِ شعــــرِ مــن است
فاش گویم که این وجود "زن" است...مرتضی عزیزی
شهریور 91


*****

چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ساعت ٩:٢۳ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()