» ساخلو در تصرف... :: دوشنبه ۳ آذر ۱۳٩۳
» رنگ خون پرنده ای تنها... :: سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۳
» زخم زبان... :: دوشنبه ٢ تیر ۱۳٩۳
» من آنچه می گویید را باور ندارم... :: چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» ساکت نمی نشینم... :: شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۳
» HANGMAN :: پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٢
» عاشقانه های بی بهانه... :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٢
» بمان... :: سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢
» Joyeux Anniversaire :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» سرها بریده بینی، بی جرم و بی جنایت... :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱
» و چه سخت است عاشقی... :: پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۱
» Where there is a will, there sure is a wall :: سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱
» باریدن های دردآمیز... :: جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱
» مشاعره - عشق :: جمعه ٧ مهر ۱۳٩۱
» شاید حکمتی ست... :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
» بی تو سوختن... :: جمعه ۱٧ شهریور ۱۳٩۱
» مایۀ دلخوشی آنجاست که دلدار آنجاست... :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
» آمپی سیلین ها ( ادامه ی مشاعره - قسمت چهارم ) :: شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۱
» خرطوم فیلی ها ( ادامه ی مشاعره - قسمت سوم ) :: جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱
» سوگلی ها و یواشکی ها ( ادامه ی مشاعره - قسمت دوم ) :: جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱
» دل کوچولو ها... ( مشاعره - قسمت اول ) :: پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۱
» شاید همان خیال های همیشگی... :: یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱
» بفهم... :: جمعه ۳ شهریور ۱۳٩۱
» شغل انبیاء ؟؟؟ :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱
» صدای ما و سیمای ما ؟؟؟!!!! :: دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱
» عیدست برون آی که حیران تو گردم... :: یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱
» گریه بازار... :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
» داغ آتشین... :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
» ما همه با تو هم دردیم... ای دیار دلیرمردان و دلیرزنان... :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
» پرواز سروش... :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
» عاطفت نگاهت... :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
» من تو را دیدم و آرام به خاک افتادم... :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
» There are no more posts to show... :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
» آخرین دیدار... :: جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
» برای عشق... :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» مشاعره :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» به یاد حرفات... :: دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
» خدا هست و اشک هست و ... :: چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱
» آسوده باش... :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱
» تنهایی... :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» -------------------------------^-^-^-^-^- :: شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
» بودن یا نبودن... :: جمعه ۱٦ تیر ۱۳٩۱
» با تواَم ... :: پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱
» وادی حیرت... :: پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱
» آی دنیا... :: دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱
» غنیمت... :: جمعه ٩ تیر ۱۳٩۱
» این چهره از آن کیست؟ افسوس... :: چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱
» پاک نکن !!! :: دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱
» اثری از عقاب نیست... :: یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱
» تلاطم های مهربان :: سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
» چهارراه عشق... :: جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱
» گوی سپیدفام :: چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
» چیز... :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» کارزار موهایت... :: یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
» فکری به حال خودت کن، مستعار :: چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱
» بهار دلکش :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» آرامم... :: یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱
» هر چه بود گذشت :) :: شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱
» دست خودش نبود... :: جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱
» 603 :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
» ذکر نامش بر لب... :: چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
» اردی بهشت... :: سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
» بعدِ هجرانِ تو... :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» مستی تو را... و رقص تو را... :: جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» شلاق سرنوشت... :: پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خاطرات با تو بودن... :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» زلالِ محبت :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» با اسیر غم خود رحم چرا نیست تو را؟ :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» Tu me manques :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» Bonheur a toi :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» نه رسم است این که بگذاری مرا بر خاک و بگریزی... :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» در غم ما... :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ... :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» زندگی تلخ ترین خواب من است، خسته ام خسته از این خواب بلند... :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دعای سحرگاه :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» اشک چشم من و... :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» Les miracles :: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» گوی آتشین :: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» fou :: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» Amer :: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» باز هم سحری دگربار... :: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» امیدوارم که خدا عاشقت کند... :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» وقتی رنج هایت بزرگ می شوند... :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» walls n wills :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» helas :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» زآن یار دلنوازم شکری ست با شکایت... :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» غم... :: چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» نرخ تورم... :: چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» Masterpiece :: چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» La salope + Le saint :: چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» Sois toujours heureuse :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» کابوس... :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» Love vs Wealth... :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» عشق بهتر است یا ثروت؟؟؟ :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» کمی با من خدایی کن... :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱
» بهانه تراشی... :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱
» اینجا اگر بودی... :: جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩۱
» بوم خیال... :: جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩۱
» Si seulement :: پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱
» وای بر من اگر... :: چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۱
» Le mirage de tes mains :: چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۱
» هراس های وحشی... :: چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۱
» تحویل سال من... :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱
» دیگر دوستت ندارم! :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱
» مسیـحــای لـبــت... :: یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۱
» ای تمامِ تو تمامِ رؤیای من... :: جمعه ۱۱ فروردین ۱۳٩۱
» بیچاره نسل ما... :: چهارشنبه ٩ فروردین ۱۳٩۱
» بازم دلتنگ چشماتم... :: یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۱
» چه غم؟ چون بهار هست :: دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٠
» هُرم نگاهت... :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٠
» نگاهم که می کنی... :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠
» دیدمت... :: شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٠
» بوی نمناک سکوت... :: پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٠
» تو... شما... :: دوشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٠
» ای غصه ی لاکردار... :: دوشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٠
» حضور نامحسوس تو... :: دوشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٠
» ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا :: دوشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٠
» انتخاب کنم؟؟؟ :: یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠
» صلاح هردومون... :: شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠
» خداحافظ... :: پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٠
» عشق که باشد در تو... :: یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
» پشت پنجره ی تو... :: شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٠
» مشاعره :: پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٠
» دوستت دارم... :: یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٠
» از عشق سخن گفتنت... :: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٠
» دو واژه... :: سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٠
» ارمغان ثانیه ها... :: دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٠
» چشمان حسود :: چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٠
» ندای دوست :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠
» جدایی :: دوشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٠
» لبخند تو... :: شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٠
» غمناک که می بینمت... :: دوشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٠
» حریم گیسوانت :: شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠
» مصاف نابرابر :: جمعه ۱٦ دی ۱۳٩٠
» سلام بی پاسخ :: پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠
» ارث پدر :) :: دوشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٠
» بی تو... :: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٠
» ایوان خیال :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠
» سکوت... :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
» عطسه زمین :: یکشنبه ٤ دی ۱۳٩٠
» لاف عشق :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠
» یلدا :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠
» داستان غریبی است... :: دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» کلبه ای در کوی دلدار :: دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» صداقت :: دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» کبوتر امید :: دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» شاید... :: دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» می گذرد :: دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» دلگیرم :: دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» قمار عشق :: دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» رقص مرگ :: دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» حرف هایت... :: دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٠