در زمان کودکـــــی از مــــادرم می خواستــم
تـا کـــه بیـــدارم کنــــد وقت ِسحر محضِ خدا
کاش می شد تا کسی اکنون بخواباند به زور
ایــن "منِ" غمگیـــنِ تـا وقــتِ سحـــر بیدار را


(مرتضی عزیزی)ماه رمضان جدای از مسائل اعتقادی ام برایم ماهی پر از خاطرات خوب کودکی ست...
این که از مادرم می خواستم سحرها بیدارم کند و سحرهایی که بیدار می شدم
گویا تمام دنیا را به من داده اند. چه حس و حال خوبی داشت... کاش می شد به
آن روزها بازگشت...

هنوز صدای استاد در دو کار "ربنا" و "مثنوی افشاری" مرا به دوران کودکی ام
پرتاب می کند...

لینک این دو کار قوی و ارزشمند از استاد محمدرضا شجریان:

ربنا

مثنوی افشاری


*****

یکشنبه ۸ تیر ۱۳٩۳ساعت ٥:٥۳ ‎ب.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()صـوتت چــه دلنشیــن و دلآرام می شود
گویا کز آسمــان به تو الهـــــام می شود

"پیغامِ اهلِ دل" ز لـب ات گوش می کنیم
تــا "قاصــــدک" مُبلِغ پیغــــام می شــود

"دستانِ" تو به گوشِ دل آرَد "سرود مهر"
"یاد" ی کــز آن حـــلاوتِ "ایّام" می شود

"جامی تهی"ست در کفِ "رندانِ مست" و لیک
لبــریــز از صـــــدای تو این جــــام می شـــود

در "آسمان عشقِ" تو پرواز می کنیم
با "آستـانِ جــان" تو دل رام می شود

"خلوت گزیده" ایم در این شام و دلخوش ایم
با "ربنّــا"ی تو سَـحـــر این شــــام می شود

با "سرّ عشق" توست که "سازِ خموشِ" ما
یک "سازِ قصه گو"ی پُر از گام می شود

"رسوای دل" شویم که "پیوند مهر" هست
مهری کــه "در خیــال" تو ادغام می شود

"غوغای عشق" چیست؟ همان دم که صوت تو
همــراه با "ربــاعــــی خــیـــــــام" می شـــود

عمــــرت دراز باد کــه "گلبـــانگ" نازِ تو
"فریادِ" بغضِ ماست که اعلام می شود

"آرامِ جــــــان" ! بمان و بخوان ! کز "نوای" تو
این قلـب های ماســــت که آرام می شود...

آری... بخوان که جورِ "زمستـــــانِ" سرد نیز
با گــرمــــــیِ صــدای تــو ناکــام می شود


مرتضی عزیزی

https://www.facebook.com/Parizad.Poems

*****

سه‌شنبه ۳ تیر ۱۳٩۳ساعت ٦:٥٢ ‎ب.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: غزل
ابرو به هم کشیدنِ من از "غرور" نیست
سوزِ دل ســت علــتِ این اخم های من
زخــمِ زبان اگـــر زدم ات، چـــاره ای نبود
از قلب بر زبان رسد این زخم های من...


مرتضی عزیزی
اول تیر 93https://www.facebook.com/Parizad.Poems

*****

دوشنبه ٢ تیر ۱۳٩۳ساعت ٧:٤٥ ‎ب.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()