بی تو یقین بدان که جهان جای بهتری ست !

مرگت چه دیـــر بود! ولــــی باز شکر... چون
بی تو یقین بدان که جهان جای بهتری ست

م. ع.داشتم فکر می کردم 95 سال عمر برای فردی مثل
ماندلا چقدر کم بود؛
و 85 سال عمر برای فردی مثل شارون به صورت
فاجعه باری زیاد بود.
البته نه برای بدن هاشون
بلکه برای اندیشه هاشون...


*****
یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢ساعت ۱:٤٦ ‎ب.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()

آبشار پرخم...


از هر طرف نگاه کنـم ناز و دلرباست
این آبشارِ پُر خمِ زرین نمای دوست...
مرتضی عزیزی
تیر 92*****

چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٢ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()

از بس که زهر از دوستان...

از بس که زهر از دوستان جای عسل نوشیـــده ام
دشمن اگر جامی دهد؛ بی حرف نوشش می کنممرتضی عزیزی
18 دی 92

https://www.facebook.com/Parizad.Poems


*****


چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٢ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()

سبزتر از همیشه

ببین که لشگر کفتارها چه می ترسند !
تو شیرِ بیشه ی مایی! اگر چه در بندی...

سرِ زمین زدنــت بُزدلان بسیــج شدنـــد
و این تویی که هنوز ایستاده می خندی...


مرتضی عزیزی
8 دی 92


*****

یکشنبه ۸ دی ۱۳٩٢ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()

گفتم... گفتا...

گفتم عــلاقـــه... گفتــــا ابراز می توان کرد...
گفتم که عشق... گفتـــا آغاز می توان کرد...

گفتم کـــه رازِ دل را تــا کــــــی نهان کنم من؟
گفتا کــه محرمــــی را همـــراز می توان کرد

گفتم که غصــه دارد این دل علاجِ آن چیست؟
گفتا کــه با خـدایـــــش دمســـاز می توان کرد

گفتم تمــامِ درهــــا بســتــه شــده بــه رویــم
گفتا که با کــلــیـــدی در بــاز مــــی توان کرد

گفتم که می هراسم... گفتا کـه دل قوی دار...
« پروا » اگر نباشد، « پرواز » می توان کرد

گفتم شکســته بالـــم... پروازِ من محال ست...
گفتا اگـــر بخواهــــی، اعجــــاز می توان کرد

گفتم که دوســــت دارم هم صحبـتِ تو باشـــم
گفتا که وقت تنگ سـت؛ ایجــاز می توان کرد...

گفتم مــــرو... به نازت کمتـــــــر مرا برنجان...
گفتا تو را نیازست؛ پس نــــاز می توان کرد...


مرتضی عزیزی
18 مهر 92

https://www.facebook.com/Parizad.Poems
*****

جمعه ٦ دی ۱۳٩٢ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: غزل

تو بخند :)گر روزگــــار بر تو نخـنـــدیـــد؛ تو بخند
در قلــــبِ تـــو نمانــد اگــر امید؛ تو بخند

در هفــت آسمـان ات اگـــر نَه ستــــاره و
نَه ماه روشن ست و نَه خورشید؛ تو بخند

یک کس اگــــر ز خیـــلِ طبیبــانِ مدعی
درد تو را نه دید و نه فهمیـد؛ تو بخند

حتـــی اگـــر دلـت پُرِ غم بود و هیچکس
حالـــی از ایــن دل تو نپرسیــد؛ تو بخند

بر دوستی که زخــــم تو را دید و از جفا
آمـد نمــک به زخــم تو پاشــیــد؛ تو بخند

گر دشمنِ زبون به تو خنجـر زِ پشـت زد
وَر خویــش مـردِ معرکـــه نامید؛ تو بخند

دنیا سگی ست؛ پارس اگر کرد یا گرفت
حتی اگـــر به زندگـــی ات ....؛ تو بخند


مرتضی عزیزی


https://www.facebook.com/Parizad.Poems


*****
جمعه ٦ دی ۱۳٩٢ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: غزل

بر باد رفته


از عشــق مگویید... که دیـگـــر شــــده بر باد
فریـــاد از این خانــــه ی ویران شـــــده؛ فریاد

افسوس که شیرین شده معشوقه ی مجنون
هیهــــــات که لیلی شـده همخوابه ی فرهاد


مرتضی عزیزی

https://www.facebook.com/Parizad.Poems


****

جمعه ٦ دی ۱۳٩٢ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()

محصور در حباب

آرزوهایی همچنان بالای سر
در حبابی محصور
و ترازویی
که انسانیت را نخواهد سنجید
و چند شاخه گل
که بهایش
حتی به بلندای ناچیزِ سقفِ آمال این کودک
هرگز نخواهد رسید...


مرتضی عزیزی
https://www.facebook.com/Parizad.Poems


*****

جمعه ٦ دی ۱۳٩٢ساعت ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: سپید

عنقای عشق

زآن شاهــدانِ والـــــه و شوریـده یاد باد
خود را به شهرِ دوست رسانیـده یاد باد

زآن سالکــــــــانِ راه؛ در آبِ ستیـغِ قـاف
عنقای عشـــــق در رُخ خود دیده یاد باد

بر باده هــای میکــده آتـــش فکنـــده و
جــز از شــــرابِ یــار ننوشیــــده یاد باد

تا امنیـــت به خــــوابِ من و تو دهند باز
از شـــام تا صبــــــــاح نخوابیـــده یاد باد

از زندگی و راحـتِ خود دست شسته و
بر روی مـــرگ یکدلـــه خندیــــده یاد باد

اهل و دیار خویش رها کــرده؛ روی خاک
در خـــونِ خویش یکسره غلطیده یاد باد

از جان خود گذشتــه و لیکن به دشمنان
یک مُشــت خاکِ خانه نبخشیـده یاد باد...
مرتضی عزیزی
2 مهر 92
https://www.facebook.com/Parizad.Poems*****

جمعه ٦ دی ۱۳٩٢ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: غزل

فصل پرآفتاب

همه از پاییزِ خوش رنگ و لعاب می گویند
و از بهارِ شاد و سرسبز
و زمستانِ سپیدپوشِ رویایی...

"تابستان" در این بین
چه غریبانه می آید
در میانِ بدرودگویان اشک ریزِ بهار
و چه غریبانه تر رخت بر می بندد
در ازدحامِ سلام گویان به پاییز...

تابستانِ مهربان !
ای فصل پرآفتاب من
سفر بخیر
در زادروزم تو را باز خواهم دید
بنا اگر بر بودنم باشد...مرتضی عزیزی
31 شهریور 92
https://www.facebook.com/Parizad.Poems

*****

جمعه ٦ دی ۱۳٩٢ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: سپید

به دست عشق کسی دست می سپارد؟ نه...


تو هم برو... به سلامـــــــــت؛ برو... ملالی نیست
نپرس حــــال مــــرا؛ چـون که حـس و حالی نیست

تو نیــــز چـــون دگـــــــران دور شـــــو؛ مرا بشکـن
بسی شکســتم و این بــار هـــــم خیالی نیست...

به خــون بکــش دل مـــن را؛ به خـــون بکــش؛ آری
ز فـــرطِ زخــــم، دلــــم را دگـــر جمـــالـــی نیست

به دســتِ عشق، کسـی دست می سپـارد؟ نه...
چـــرا کـــــه در کــــــفِ او درهـــم و ریالـــی نیست

نگــــفتــمـــت که کســی عشــق را نمی خواهــد؟
کـــه عشــــق صاحــــــبِ هیچ پرّ و بالــی نیست؟

نگفتــــه بودی ام احســــــاس بهتریــــن چیزست؟
جــواب خــــویش گرفتــــی... دگر سوالــی نیست؟

بـرای پــس زدنـــم در پــــی بهـــــانــــــه مبـــاش
سکــــوت کن تو؛ که حاجـــت به اعتلالــــی نیست

برو... کــه طالــــــعِ من جـــز غَمــَـم حوالـــــه نکرد
خیــالِ وصــــلِ تـــو هـــم، آه... جز محالــی نیست

هــزار فـــــال بخواهـــــــم اگــــر مـــــن از حافــــظ
به هیـچ یک اثر از بخــــــت و نیک فالــــی نیست...

بهــــارِ ســالِ گذشتــــه چـــو زهـــر بـــــود مــــرا
بهـــــار را به جـــــــــز آزارم اشتغـــــالی نیست...

بد است ســــــال من... ایــن از بهـــــار آن پیداست
بد است عمــــر من... آری... در آن وصالـــی نیست

تمــام کـــردنِ یک رابطـــه چـــه آســــــان است...
به حــرفِ ماه رُخـــان هیـــچ اتکالــــــــــی نیست

تمــامِ دردِ دل، امشـــــب، به نظـــم اگــر گــویــم
قصیــــده ای شود و در غــــزل مجـــالی نیست...مرتضی عزیزی
  21 فروردین
جمعه ٦ دی ۱۳٩٢ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: غزل

پچ پچ هوس


عجب سکوت غریبی ست در اتاقِ دلم
و حسِ من همه ترس ست از این سکوتِ عجیب
و پچ پچِ هوس و باز چیدنِ یک سیب...مرتضی عزیزی - 6 دی 91


*****
جمعه ٦ دی ۱۳٩٢ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: سه گانی

قدیسه ی دیرآشنا


رفتی اما فراموش نکن
ای قدیسه ی دیرآشنا با معبدِ قلبم
که هوسِ آخرین گناهِ کبیره را
در دل
جز وجودِ حضرتِ تو دلیل نبود؛
معصیتی بس عظیم
که کفاره ی آن بی گمان
از توانِ احساسِ من خارج است...مرتضی عزیزی – 27 آذر 91


******

جمعه ٦ دی ۱۳٩٢ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: سپید

اشهی لنا و احلی...

روی لطــیــــــــف او را یــک لحظـــــه باز دیدن
آوای صحـبتــــــش را یـک دم فقـــــط شنیــدن
یا از شراب چشمش تک جرعه ای چشیــدن
اَشهی لَــنـا وَ اَحلـــــی مِــن قُبـــلَه العذارا...*


مرتضی عزیزی*مصرع از حافظ


****

جمعه ٦ دی ۱۳٩٢ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()

سرکه / شراب


در محفلـــی که رای من و تو حســاب نیست
بی شــک بدان که خیرِ تو در انتخـــاب نیست

آن صــــــورتِ لطیــــــف کــــــه دل را زِ تو ربود
یک نقشِ کاذب ســت ؛ بجز یـک نقاب نیست

دل را به نورِ کرمَـک شــب تاب خــــــوش مکن
آن جا که ظلمـت ست، یقیــن آفتــاب نیست

تو تشنــــه ای ؛ درسـت ؛ به دنبــالِ آب باش
آن ســو که می دوی اثری جز سراب نیست

رویای مبهم ی ست، که در خــواب دیده ای!
بیدار شــو عزیــزِ دلــــم؛ وقــتِ خواب نیست

از نوشِ این پیاله کجــا مـســـت مـی شوی؟؟؟
این سرکه است؛ جانِ خودم این شراب نیست...مرتضی عزیزی*****

جمعه ٦ دی ۱۳٩٢ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: غزل

مثال نقض

زِ دل برفت هر آنکس که این دو چشــم ندید
بجـز تـو ای همه خوبی... مثالِ نقض تویی...


مرتضی عزیزی
تابستان 92

*****

پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()


خم سلسله ی یار

ای کاش که این سوخته دل حوصلـه می کرد
از سوزِ جدایــیِ تـــو کمتـــر گـلــــه می کرد

رفتی و فروریخـــــتـم؛ ای کــاش کسی بود
امدادرسانـــی پس از ایــن زلــزلــه می کرد

یاد آر دو چشمـی که چو گیسوی تو می دید
سلسال روان از خَــمِ آن سلســلــه می کرد

افسوس ندانست دلــت: زخـــــــم... دلم را
شمشیر نمی کرد که این فاصـــله می کرد

کشتیِ نگاهت همه جا رفــت ؛ چه می شد
گاهی سفری هم سوی این اسکله می کرد؟

بیهــوده چه نالــیـــــم ؟ که دل بایـــد از آغاز
فکرِ گـــــذر از سختــــی این مرحله می کرد...
(بی مخاطب خاص ترین شعرهایم)
مرتضی عزیزی
6 شهریور 92

https://www.facebook.com/Parizad.Poems
*****

پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢ساعت ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: غزل

غم...

امشب دلم دوباره به خود غم تنیده است
گویا که باز موســـمِ ماتـــــم رسیده است
غمگیــن و ناامیــــد چنانم: چو عاشقــی
کــاو یارِ خویش در بغل ِ غیر دیده است...


مرتضی عزیزی - 28 مرداد 92

https://www.facebook.com/Parizad.Poems*****

پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢ساعت ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()

عاشقی کن...

عاشقــی کن ! که هنر نیست به تن بالـیــدن
از هـــر آغـــــوش به آغــوش دگــــــر غلـتیــدن

لــب نهادن به لـــبِ هر کس و ناکس هر شب
روزهـــا هــــم به هــوسبــــازی خــود خندیدن

امشــــب انـــــدر بغـــــلِ داغِ یکـــــی پیک زدن
شــبِ آیــنــــــده کــنــــــــارِ دگــــــری نوشیدن

بزمِ ایـن هفتـه به همـراهِ «علی» مست شدن
بزمِ بعــدیــش به همــراهِ «حسـن» رقصـــیـــدن

یا که این مـــاه به ابــروی «غـــــزل» دل بستن
مدتــــی بعــد کمــی گـردِ «صــبــا» چرخیــــدن

هنری نیســـت در این هرزگـــیِ حــس و بــدن
خود رهـــا کــردن و هــر آن به کسی چسبیدن

هــنـــر این اســت: در این شهـــرِ پُر از دلبرکان
«یک نفــــر» یافتـــن و دل زِ «یکـــی» دزدیـــدن

قلبِ خــود را به «یکــی» عرضــه نمـــودن؛ آری
صـــاف بودن؛ وَ در آغـــــوش «یکـــی» خوابیدن

جـــایِ بوسیــــــدنِ لب هــــای هـزاران شیرین
لــب شیـــریـنِ «یکــی» را همه شب بوسیدن

چشم بر هـــر که جــز «او» روی نمایـــد بستن
از همـــــه مـاهـــرُخــــان روی «یکــی» را دیدن

اشهــــــــدِ «حسّ ِ تنــوع طلـبـــــی» را خواندن
هــــر بســــاطِ هـــوس و وسوســه را برچیـــدن

معنیِ «عشق» اگر می طلبی جز این نیسـت
دل «یکی» هست؛ وَ باید به «یکی» بخشیدنمرتضی عزیزی
27 مرداد 92

https://www.facebook.com/Parizad.Poems


امیدوارم هیچ وقت «یکی» هامون تبدیل به «یکی یکی» نشه...

*****

پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: غزل

راست می گوید باران...

راست می گوید باران...
بی آزرمی روزگار را باید گریست...خوش آمدی؛ ای کاش بمـانی باران
در گــوش مـــن آواز بخـــوانی باران
از داغـــیِ مــرداد به تنـگ آمده دل
کـاش از دلـــم این داغ برانی باران...


مرتضی عزیزی
20 مرداد 92
https://www.facebook.com/Parizad.Poems


*****

پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢ساعت ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()

سکوت کردیم...

سکوت کردیم
و دُرد غم به قدح ما ریختند
تا دَرد را مستی کنیم...We kept being silent
And they filled our glasses
Of grief wine lees
To make us besotted
With painOn s’est tu
Et ils ont rempli nos verres
de la lie de chagrin
pour nous faire ivres
de douleurمرتضی عزیزی
خرداد 92*****

پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢ساعت ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()

آشوب نگاهت

بدنامیِ من خواهی و من نام تو را
ناکامیِ من خواهی و من کام تو را
آشـــوب به پا کـرده نگـــاهــت اما
حاشا که طلــب کنـم جز آرامِ تو رامرتضی عزیزی
https://www.facebook.com/Parizad.Poems


*****

پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()

جادوگری

گــــــر روزگـــــــــار با دلِ مــــن یـاوری کند
شایــد دوباره مهــــرِ تو جادوگــــــــری کند

آن دست ها کجاست که دستم بگیــرد و
آن چشم ها کجاست که افسونگری کند؟

در کارزارِ قلـــــبِ مــن و جعـــــدِ زلــــفِ تو
گـــویا که عشـــــــــق آمـــده تا داوری کند

بر قلبِ زخم خـــورده ی من شــرم باد اگر
در حکـــمِ عشــقِ پاکِ تو خیره سری کند

هیهــات اگــر لبـــــی به لبِ دیگــران نهم
یا دل بجـــــز رُخــــــت هــوسِ دیگری کند

بایــد کــــــه ابتــدا بکُشـــــد دیــوِ نفس را
آن کـس که قصــــد دیــــدن روی پری کند

از خود رهیده ام که به عشقت رسانی ام
ایمــــان فروختــــم که دلـــم کافــری کنــد

در کوی دوست شهره ی کفر ار شود کسی
بهتــر از آنکـــــه دعـــویِ پیغـــمبــــری کند(بی مخاطب خاص ترین شعرهایم)
مرتضی عزیزی
  4 خرداد 92
پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: غزل

و باز همه را یکجا آفرید

و لبخند را آفرید

و شور را
و شراب را

و عشق را
و اشک را

و آب را
و آینه را

و گل را
و عطر را

و آفتاب را
و نسیم را

هر یک را جدا جدا

و باز همه را یکجا آفرید
و آن را "زن" نامید...


مرتضی عزیزی

تابستان 92

 

 

*****

پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: سپید

روزگار سکوت احساس...

روزگـــــارِ سکــوتِ احســـاس ســـت
به چـه دل خوش کنــم در اینجا من؟
پسـرانـش به سکـس دل بـسـتـنـــد
دخــتـــــرانــش به تکـــــــه ای آهـــن

تــوی ایــن منجـــلابِ بــی مهـــــری
مــــن چـــرا عشـــــق آرزو کـــــردم؟
باز هـــم خــــامِ حــرفِ دل شــدم و
با تـــو از عـشــــــق گــفتـــگو کردم

حرفِ من عشـــق بود و حرف تو نـه
واقعـــا ســـــاده اســـت این فرمـــول
ایـــده آلِ تـــو نیســـتـــم؟... باشـــد
ما به هــم نمی خوریــــم؟... قبول!

پنـــــــجِ وارونه ای کشـیـــــــدم و باز
توی ایــــن آزمــــون شــــــدم مردود
تــو کــه حرفـــت حســاب بود؛ ولی
مــن از اول ریاضــــــی ام بـــد بـــود
مرتضی عزیزی – 9 اردیبهشت 92
(بی مخاطب خاص ترین شعرهایم)

http://www.facebook.com/Parizad.Poems*****

پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: چهارپاره

بهار هم تو نباشی...


دوباره حـــــالِ دلـــــم ابـــــری و پریشــــــان ست
دوباره آتــــشِ این قلـــــب، رو به طغیــــــان ست

فضـــای شهــــرِ من این روزها چه تکـــراری ست
بهــــار هم تو نباشـــی همــان زمستـــــان ست

مــرورِ خاطـــــره هـــایم؛ وَ شعـــــری از اَخَـــــوان
وَ لمسِ این همه سرمــا که سخت سوزان ست

مــــــن و دری نگــشــــوده، ســـلامِ بی پاســخ
دریغ از این همــــه سرها که در گـــریبــــان ست

عجیـب روحِ مـــن اینجــا عـــذاب می کــشـــد و
عجیـب منـتـظـــرِ ایـسـتــگــــــــاهِ پــایــــان ست

حکایتم شــده مثـــلِ کســی که اعـدامـی ست
وَ حُکــــمــــــش آمــده امــا هنـــــــوز زندان ست

کمی به خلقتِ خود فکـر می کنـــم..... شــایــد
خودِ خـــدا هم از این خلقتش پشــیمـان ست !مرتضی عزیزی
1 اردیبهشت 92


*****

پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: غزل

الگوریتم سادگی

الگوریتم ساده ای ست:
. پل هایی به سوی خویش گشودن
. و به هر دری زدن
. تا دو کلمه را شنیدن
. آنگاه تمام درها را بستن
. و تمام پل ها را شکستن

و انسان ها گرفتار این الگوریتم نمی شوند
جز ساده لوح ترین شان
همان ها که زودتر رام می شوند
و آسان تر خام...
مرتضی عزیزی
2 اردیبهشت 92


******

پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: سپید

خودت که باشی...

خودت که باشی
همه از تو می گریزند
هر کس به بهانه ای...

گویا همه چیز و همه کس در دنیا
تو را هنرپیشه می خواهند
تا تماشایت کنند
تا به حال تو بخندند
تا به حال تو بگریند

خودت که باشی
حتی عزیزترین هایت نیز
به چوب ملامتت می نوازند

باید به صحنه رفت
باید نقشی گرفت
باید بازیگری را آغاز کرد
ولی افسوس
بازیگر خبره ای نیستم...
مرتضی عزیزی
26 فروردین 92


*****

پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: سپید

دیما


ای عاطفــــتِ نگــــاه تو در دل و جـــان
مستـــــم کن و تا ابـــد کنارم تو بمــان
یک حـــرف ز هر مصـــرع شعـــرم بردار
در قلب من این گم شده؛ بازش گردانمرتضی عزیزی

*****

پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()

تاتی احساس


غم انگیزتر از این چیست
که نوزاد احساس را
با هزار شوق و امید
به تاتی کردن واداری
حال آنکه
اولین جایی که این نوزاد
با پای خودش می رود
به قصد بریدن پاهای او باشد...مرتضی عزیزی
بهار 92

*****

پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢ساعت ۱٠:٠٦ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: سپید

آهای دنیا

آهای دنیا !!!

سرباز تو نیستم
که مقابل ت خبردار بایستم
نه "به چپ چپ" گفتن تو چپم می کند
و نه "به راست راست" گفتن تو راست...
دور باد که صدای طبل تو
به رژه رفتن ام وادارد
رامِ تو نخواهم شد...
ناظم بازی در نیاور
که نظام ت را برهم خواهم ریخت...
مرتضی عزیزی*****

چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ساعت ٩:٥٢ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: سپید

خون تاک

به چشــم های سیـاهِ تو شاعـــری دل بست
رهـــــــا نمودن و رفتن نه شرط دوستی است

به خونِ تاک زده طعنــه آن دو چشم خمـــار
که چنـد جرعــه ازآن می کنـد مـــرا بدمست

بیا که بی تو غـــم و اشک و حسرت و صـد آه
به روح و چشم و دلِ زار و کُنج سینه نشست

چگونه دســتِ من از دســـتِ تو جــدا مانـده؟
نمی شـــود کـــه صدایی شنیـد از یک دست

نرو... بهــانـــه ی زیبــای بودنـــم... این نیست
ســـزای این دلِ نادیده مِـهــرِ عشــــق پرست

به انتهـــــای خــــودم می رســــم بدون تو من
به انتهـــــای غم انگیـــزِ کوچـــــه ای بن بست

بگیر دســـت مــــرا پیش از آنکــــه دیـــر شـود
وَ بشـنــــوی که فلانـــی به قصه ها پیوست...
مرتضی عزیزی – 29 فروردین 92
(بی مخاطب خاص ترین شعرهایم)

http://www.facebook.com/Parizad.Poems*****

چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ساعت ٩:٥٠ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: غزل

دختر

نفهــمـیـــدم من آخـــر عالـــمِ مرمـــــوز «دختــــر» را
نه فکرش را، نه احساسش، نه پنهانش، نه پیدایش

اگر کفرســــــــت اگر نه، جمله ای را فاش می گویم
خــــــــــدا هم خلــــــق کرد و بازماند از فهم دنیایشمرتضی عزیزی
27 فروردین 92

http://www.facebook.com/Parizad.Poems

*****

چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ساعت ٩:٤٢ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()

و عشق مگر چیست؟


و عشق مگر چیست؟
جز پیغامی از عالم ملکوت

و عاشق کیست؟
جز او که ادعای پیغامبری می کند...

و هیهات اگر ادعا کفایت کند

صلیب باید کشید
و به صلیب باید کشیده شد...

افسوس که از صلیب عشق
تنها گردن آویزی ساخته ایم
تا زینتی گردد
بر قلب های سست و مفلوج مان...مرتضی عزیزی
28 فروردین 92


*****
چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: سپید

چشمان تو روشن...


ای مـهــرِ تو بر دل چو شـــــراری سـت به خرمن
اهلـــی شــــده ی زلــف تو این شاهــــبِ توسن

شـــاداب ترین خنـــده ی دنیــا به لـــبِ توســت
جـــانســـــوزتــــرین غُصـــه ی عالـم به دلِ من

از عشـــق تــو دل داغ تر از نیــمـــــه ی مـــرداد
قــلــب تو ولــی ســردتــر از نیـمـــــه ی بهـمــن

دلتنگ تو هســـتیــم و دریغــــا کــــه نبـاشـــی
دلتنگ؛ نــه حــتـــی تــو بــه قـــدرِ ســر سـوزن

قلبی ســت در این سینــه ی ما نرمتـــر از موم
در سینــه ی تو، لیـــک، دلــی هســت چو آهن

تا قهـــرِ تـــو با ماســــت، دگر زهــــر نخواهیــم
تا دوست تو باشی چه نیازی ست به دشمن؟

ما باز شکســـتیـــــم ؛ کـــــه بادات مــبـــــارک
ما باز بُـــریـــــدیــــم ؛ کـــه چشمــان تو روشنمرتضی عزیزی – 25 فروردین 92
(بی مخاطب خاص ترین شعرهایم)

http://www.facebook.com/Parizad.Poems
*****

چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: غزل

خستگی خوبه یا بد؟


خستگی خوبه یا بد؟؟؟

در ادامه ی مطلب بخوانید...


****
ادامه مطلب
چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ساعت ٩:۳۱ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: نثر

عطوفت صدایت


مــن و این سکـوتِ سنگیــن ؛ شــب و باز بی قراری
تو و آن خمـــــارِ چشـمــت؛ مـن و این همــه خماری

وَ لطـــافــــت عجـیـبــی ســـت در آسمــانِ امشـــب
کـــه زِ قطـــره هــای دُردانـــه گرفتــــه اعـتــبــاری

عجبا؛ چه حــسِ خوبی ســت که در میــــان قــلبـــم
تو چـــه جلـــوه ها نمـــودی و خودت خبـــر نـداری

مـــن و انـتــظــــارِ شیـــــریـــنِ رُخِ نـگــــار دیــدن
چه خجـستــه رو نگــاری؛ چه مبــارک انتظــــاری

چه بگویـــم از حدیـــثِ مـــن و آن فرشتــــه خویـی
که چــو آمـــد، از بَـرَم رفـــــت دلیـــلِ غمگســاری

وَ عطوفـــتِ صدایــی کــه رُبــود غــصــــــه از دل
چــــو بَــرَد بُـرودت از بـــــاغ، نســـیـــمِ نوبهــاری

من و صحبتـــــی صمیــمــی ز لبـــــانِ او شنــیــدن
چه خوش ست؛ چون دوائی که به زخم مــی گذاری

به تــو مــن نیــازمـنــدم؛ و چــه صــادقــانــه گویــم
به تو «دوست دارمَت» را ؛ چـه نهـان چه آشکاریمرتضی عزیزی - 17 فروردین 91*****

چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ساعت ٩:٢٧ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: غزل

موزون ترین نت جهان

او کـه رویــش ســزای شیفتن است
گُــــلبُــنـی که صفای هر چمن است
نُــقـل هـر مجلس و هر انجمن است
مایــه ی اعتـــلای هـــــر وطن است
او که زریّن رُخ است و سیم تن است
فاش گویم که این وجود "زن" است...

اوفـــتـــاده ، از آسمــان به زمـیـــــن
یک فرشــتـــه خودت بیـــا و بـبـیـــن
عالــــم و آدمــــش کنـــــــد تحسین
گــشـــتـــه بر دردهایمـــــان تسکین
او که قلــــب مرا چـــــو راهزن است
فاش گویم که این وجود "زن" است...

او کـــه خــــود را فـــــــدای ما کرده
خویــــش را مبــــــتــــــلای ما کرده
عـُـمـــــر صـــــرفِ وفــــای ما کرده
صبـــــر بـــر هــــر جفــــای ما کرده
مادرست؛ بی خیالِ خویشتن است
فاش گویم که این وجود "زن" است...

او که امیـــــد بر مـــــی انگـــیـــــــزد
در جهــــــان اوســــت تحفــه ی ایزد
از وجــــودش چـــه عشـــق ها خیزد
گـــاه از دیـــده اشـــــک مـــــی ریزد
او که آرامــشـــش گریسـتــــــن است
فاش گویم که این وجود "زن" است...

گاه در مزرعه ســــت او چـــو حنـــــا
جودی اَبــوت؛ پِـــریــن ؛ نِــــل و جینا
یـــک قلـــــو باشـــــد از دو قلــــو ها
دختـــــرِ مهـــــربــــونِ پسرِ شـُجاع
گــــاه آنِـــت کـــنـــــارِ لوسیَن است
فاش گویم که این وجود "زن" است...

ای خداوند مهــــربــــان؛ ممـنـــــــون
خلق کردی چُـنــان نُـتــی مـــــوزون
کز نوایش شـــــــده جهـــان افسون
گشتــه مـــــرد از جمــــال او مجنون
آری ؛ او که دلیلِ شعــــرِ مــن است
فاش گویم که این وجود "زن" است...مرتضی عزیزی
شهریور 91


*****

چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ساعت ٩:٢۳ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()

مانوس تنهایی


دل خســـتــــه ام؛ دل خســتـــه از کابوس تنهایی
ســــرگشــتــــه در امــــــواجِ اقیــــانـــوس تنهایی

در دام افـــــتـــــادم ؛ دگــر راه فــــراری نیســـــت
از پنجــــه هـــای سخـــتِ اختـــــــاپـــوس تنهایی

از ایــــن کلــیــســــــــــــای دل آوازی نــمــــی آید
غیـــر از صــــــــدای ناخــــــــوشِ ناقــــوس تنهایی

سهمی ست هر کس را از آغوشی تسلی بخش
سهـــم من امــــا نیســــت جــــز افسوس تنهایی

عمری ست رویایم شـــده یک بوسِ عشــــــق اما
حس می کنــــــم بر گــونـــه هــــایم بوس تنهایی

از در اگــــر آمـــــد "امــیـــد" از پنجــــره بگــریخت
شـــایــــد دوائــــی نیـــســــــت بر ویروس تنهایی

در جســتجـــــوی آتـــــشِ عشــــق هر کجــا رفتم
پیدا نکــــــردم هــیــــچ ، جـــز فانــــوس تنهـــــایی

بی او تمــــامِ شعــــرِ مــــن در بنـــد و زنجیــرست
هــــر واژه اش زنـــــدانــــــــیِ قامـــــــوس تنهایی

گــویـــا که تــقـــدیــــرســـــت تنهــــا بودنم؛ آری...
مــانــوسِ خـــود بایـــد شـــــد و مــانـــوس تنهایی
مرتضی عزیزی - 10 بهمن 91


*****

چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: غزل

گیسو پریشان کرده ای...


هوش از سرم رفــت ای پری؛ تابِ تماشـا نیست
گیسو پریشـــان کــرده ای ؛ تقصیر از مــا نیست

لطفــی که در گیســــو و ابروی لطیفـــت هست
در پرنیــان و مخمـــــل و در رخــتِ دیبـــــا نیست

شهدی اســــت در گیلاسِ آن چشمــانِ مینائی
دیگـــر نیــــــازی به مـــیِ ناب و به وُدکـــا نیست

لحن ات نمی گنجد در این نت های سُل لا سی
دو نیست و رِ نیست و می نیست و فا نیست

در وسعــتِ نــــامِ تو هــر هفت آسمان گم شد
نه... جمـــعِ چندین حــــرفِ محدودِ الفبا نیست

من مُــرده بودم زنـده ام کـــردی تو با سِحــــرت
سِحــری که در لیلـی و شیرین و زلیخا نیسـت

جان را تو بخشیــدی که در هُــرمِ نفــس هایت
جاری ست روحی که در انفاسِ مسیحا نیست

گفتند: جـــــز او را بـبـیــن؛ امــــا ندانســـتـنــد
این چشــم دیگر بر کسی غیر از تو بینا نیست

امروز دستــم را بگیــر ؛ آری همیــن امــروز...
در حکم دل، موکولِ این واجب به فردا نیست
مرتضی عزیزی - 8 بهمن 91


*****

چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ساعت ٩:۱٥ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: غزل

نجات دهنده


 

عمری به انتظار مصلحِ موعود دلخوشیم
غافل از آن که مصلحِ ما در ضمیر ماست...


مرتضی عزیزی*****

چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()

بوسه ز لب های نگار


رنجــــور از آنیــــــــم کـه یاری نگرفتیم
یک بوسه ز لـــــب های نگاری نگرفتیم

در شرع روا بود چهارَش؛ ولی افســوس
نه یک ؛ نه دو و سه و چهاری نگرفتیم

نیشخند

مرتضی عزیزی

چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ساعت ٩:٠٢ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()

کارِ عاشق سر نهادن بر حضیضِ خاک نیست

غزلی تقدیمی به یک دوست (آیدین قربانی)
زمانی که هوای دلش ابری بود...


غـــم به غـــم هـــای دگر "دنیــــا" بیفزاید رفیق
گشتــــه ای دلگیـــر از "دنیا" چو من شاید رفیق

نیک هستی؛ نیک خواهی بود؛ هیچ آزاده ای
پشت دستش را ز "نیکی ها" نمی خاید رفیق

"خوب بودن" را چه زیبا تجربــــت کردی... بدان !
"شر شدن" هم ممکن ست اما نمی باید رفیق...

می توانــــــــی جامه ات را زشـــت گردانی ولی
جامـــــه ی "زشتی" به اندامــت نمی آید رفیق...

گر چه شایــــد چنـــد روزی رذل گردی و سخیف
"رذل بودن" در وجـــودِ تــو نمـــــــی پاید رفیق...

کارِ عاشق سر نهادن بر حضیضِ خاک نیست
جز به طاقِ آسمـــان سـر را نمی ساید رفیق...


مرتضی عزیزی
پاییز 92

*****

چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ساعت ۸:٥۸ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: غزل

قضا بلا


 

- چه ظرف قشنگی... واسه کیه این ظرف؟

- واسه منه. این ظرف تمام دارایی منه. ارزشمندترین چیزیه که تو دنیا دارم.
خیلی ظریف و حساسه...

- دوسش دارم. ای کاش مال من بود. البته من خودمم از این ظرفا دارم تو خونه.
ظرف من هم خیلی حساس و شکستنیه. ولی از این یکی خوشم اومده. می دیش به من؟

- به یه شرط... مراقبش باش... خیلی دقت کن نشکنی ش. دقت نکنی زود می شکنه ها...

- باشه... نترس... حواسم هست. بذار برش دارم.

- برش دار...

- ای وای... چی شد یه دفعه... خیلی بد شد...

- دیدی شکستی ش؟؟؟

- ببخشید ......... شاید قضا بلا بود....

مرتضی عزیزی


*****

چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ساعت ۸:٥٤ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: نثر

مگو قبله کدامست


فارغ شــو تو از هر جهت و میلِ چپ و راست
با دوست سخن گــو و مگــو قبله کدام است...


مرتضی عزیزی


*****

چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ساعت ۸:٤۸ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()

فلامینگو ها را در کدامین پستو نهان باید کرد؟

روزگاری بلبل نماد عاشق پیشگی بود
و کبک نماد طنازی
شاهین را به جسارتش می ستودند
و طوطی را به خوش زبانی اش
پرستو ارمغان بهار بود
و لک لک پیام آور شادی...
از هدهد مژده می طلبیدند
و باز را به نیک فالی می شناختند
این جماعت را چه شده
که اینک
مرغان نمادین خود را
یا در قفس می پسندند
و یا به سیخ می کشند...
کباب قناری بر آتش سوسن و یاس
آنگونه که شاملو به تصویر کشید...
و اینک
پرندگان مهاجر را
با شلیک نادانی شان
از پرواز محروم می کنند
و از بودن نیز...
ای داد از جور صیادان...
فلامینگوها را در کدامین پستو نهان باید کرد؟...مرغکــــم دور شــــو! نیــــــا ایـنــجـــــــــا...
این جمــاعــــت حــریـــص و خودخـــواهنــد
نـــازِ صـــــــوتِ تـــو را نــمــــی شــنــــونــد
جـــز ســــرِ ســـفـــره ات نــمــی خواهنـد

مرغکــــم دور شـــو! نیــــا ایــنــجــــــــــا...
بـــوی خــــون بــر مــشــــام می شنــوم
دیگر اینــــجـــا برایـــت ایــمــن نـیــســـت
دانـــه گــــویـــنــــــد و دام مــی شنــوم...

وای! مَــــــــردم زیـــاده خـــــواه شــدنــد!
کـــی تـــوان گفــــت نامــشـــان انسان؟
مــــردمــــانـــی شــنیـــده بــوی کبــــاب
مــــردمـــانــــی غریــبــــــه بــــا وجـــدان

نکُشش ! ای شکم پرست... بس است
تــیــــرِ خــــود را روان مـکــــن آن ســــو
نکُشش ! آن پـــرنـــــده مــهــمان است
رســم مهمـــان نوازی ات پس کــــو؟؟؟...
مرتضی عزیزی - 5 بهمن 91


*****

http://www.iranspca.com/pages/index.php?option=com_content&task=view&id=316&Itemid=55


سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: چهارپاره و سپید

گاهی تمام وجودم
در شوق "دوستت دارم" گفتنی می سوزد
ولی امان از عقل
که گذشته ها را گوشزد می کند...


مرتضی عزیزی

سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ساعت ٩:۳٦ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: نثر

فطریه


عیدست... غم! برو... برو... مهمان من مباش!
فطـــریــــه ی گـــــزاف تــــو را مـــن نمی دهم...

مرتضی عزیزی
فطر سال 92


*****

سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ساعت ٩:٢٥ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()

قوس ماه...

تمامِ شهـــر پیِ قــــوسِ مـــاه حیرانند
دلِ خجسته ی ما بین که ماهرو جوید...مرتضی عزیزی
فطر سال 92

سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ساعت ٩:٢٢ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()

ساعت عشق...

به ساعتِ من
وقت زیادی نمانده
به "خیلی دیر شدن"

به ساعتِ تو نیز...
اگر با ساعتِ عشق
میزانش کرده باشی...


مرتضی عزیزی
بهار 92

*****

سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: سپید کوتاه

حلال و حرام...

نگاه و رنگ حلال ست و رقص و خنده حلال
حرام تــر زِ ریــای تـــو کَـس ندید ای شیخ !


مرتضی عزیزی


*****

سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ساعت ٩:٠٩ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()

عکس یادگاری

چند لحظه توی کادر نیا
می خواهم از خالیِ قلبم
عکسی به یادگار بگیرم...
مرتضی عزیزی – 24 دی 91

*****

سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: سپید کوتاه

بدون تو حالم خوشه... عالیه...

دیگـه دل حســـابـــی مقــــاوم شــده
دیگـه هیچ حسی واسَم خاص نیست
ببیــن با دل من چه کــــــــردی، ببیــن
نشانی از عشق و از احساس نیست

دیگـه دل حســـابـــی مقـــاوم شــده
محالــه دیگــه در کســی گــم بشــم
محالــه خـــــــــــودم رو بــبـــازم و یــا
گــرفــتــــارِ ســــــوء تـفــاهـــم بشم

نبایــد به حُکــــــــــمِ تو مـن تـن بـدم
نبایــد کـــه آسِ دلـــــــــو رو کــنــــم
یه کـم سنـــگ بـودن شـــایـد لازمــه
مبـــــادا دوباره به تـــــــو خــو کنــــم

نشـستــــن تو رویـــــــــا دیگه کافیـه
باید بی خیالِ دلــم شَــم؛ همـیــــن!
ببین در من عشقـو تو کُشتـی عزیــز
ببین با دل مــن چه کــــردی؛ ببین...

عجیبه که می ترسم از عاشقـــــی
نگاه کـــن که قلبم پُر از خالیـــــــــه
همه ترســـــم از اینــه باور کنــــی:
بدونِ تو حالـــــم خوشــه؛ عالیــه...
مرتضی عزیزی - 27 دی 91


*****

فایل صوتی با دکلمه ی خودم

https://soundcloud.com/amour_morteza/morteza-azizi-poem-001

http://www.themusichutch.com/listen.php?songid=118932


*****

سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ساعت ٩:٠۳ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: ترانه

با صدای تو آزاد می شوم

با صدای تو این محبس را فراموش می کنم
آری
با صدای تو آزاد می شوم
....

مرتضی عزیزیفیلمی از مراسم هفتاد و سومین سالروز تولد خسرو آواز ایران
حتما ببینید
...


http://dl.musicema.com/video/TavalodeOstad.mp4

سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: سپید کوتاه

شمیم دلبر اردیبهشت

عجب شبی شده امشب، مگر نه پاییزست؟
شمیــــمِ دلبـــرِ اردیبهــشـــت می شنــــوم...

مرتضی عزیزی
پاییز 92
سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()

برف بازی

تمامـــــی ندارد غـــم دل ، ولـــــی
بیا مدتــی صحنـــه ســــازی کنیم
به ظاهر کمی شاد باشیم و خوب
کمی هـــم بیـــا برف بازی کنیم...

مرتضی عزیزی

اولین برف پاییزی 92

سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ساعت ۸:٥٢ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()

آره عشق اینجوریه...

دل داره حـــــس قشـــنگـــــی به تو پــیــــدا می کنه
طفلکی ترسیـــــده؛ هـــی امــــروز و فــــردا می کنه

با خــودش حرف می زنـه: "انگـاری عاشق شدی باز"
یه کمـــی فکـــر می کنـــــه؛ حرفشو حاشـا می کنه

نکنه این دفعــــه هــــم مثـــــل گذشتــــه هـــا بشه
نکنـــه که عـــشـــــق داره باز تـــو رو اغـــــوا می کنه

یا شـــایــد خـــدا داره به جـــای اون دری که بســــت
درِ تـــازه ای بــه روی قـــلــــــــــــــب تـــو وا می کنه

آخـــه عشـــق اینجـــوریـــه ؛ یواشــکـــی می آد جلو
توی گـــــوشِ دل یه کــــم پــچ پــچ و نجـــوا می کنه

اولـــش دل می گــــه ایـــن یه شوخــیـــه؛ یه بازیـــه
می شــینـــه با دلخوشــــی عشقــو تماشا می کنه

یه کمـــی که می گـــــــذره یه رازی رو حس می کنه
همه سعــــی شو واســـه حـــــلِ معمــــــا می کنه

چون که ایــن یه حــسِ پیچیـــده و مبـهمــــه واسش
کــم کَــمَــک می ترســـــه؛ از عاشقی پروا می کنه

ولی عشــــق اون صــــورتِ لطیفشــــــو نشون میده
دســـتِ دل رو می گیــــره؛ باهاش مـــــدارا می کنه

با زبــــونِ چـرب و نرم ایـــن دلــــو رامـــــش می کنه
واســـه راضـــــی کردنــــش کلـــــــی تقلا می کنه

آره جادوگـــره عشــــق؛ با اون عصــــای جادویی ش
همـــه چی رو واســـه دل خوشگــــل و زیبا می کنه

خــلاصـــــــــه کــلــی به این در و به اون در می زنه
خودشـــو بالاخـــــره تو ایــــن خونـــه جــــا می کنه

همه چی عوض می شه؛ دنیا چقدر قشنگ می شه
توی این کلبه ببیــن که عشـــق چه غوغـــا می کنه

دل یواش یواش به این عاشقــــی عـــــادت می کنه
همه ی دنیاشــــــــو با عاشقــــی معنـــــا می کنه

دیگه حالا عشـــق واسه دل خودشــو لوس می کنه
پیــــــشِ التمـــــــاسِ دل شــایـــد و امــــا می کنه

دلـــو آزارش می ده؛ شکنجــــــه ها شروع می شه
وای که عشـــق با دلِ عاشقـــــا چه بــد تا می کنه

آره فیلـــمِ عشــــق اینه؛ خیلــــــی قشنگــه اولش
ولـــی تــو سکــــانس آخــــر تو رو رســـوا می کنه

آره عشـــق اینجوریه؛ همـــــدم و مونست می شه
آخـــــرش که می رســـه آدمــــــو تنهـــــا می کنه
مرتضی عزیزی - 19 دی 91


*****

فایل صوتی با دکلمه ی خودم:

https://soundcloud.com/amour_morteza/morteza-azizi-poem-002

http://www.themusichutch.com/listen.php?songid=118935


*****
سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ساعت ۸:٤۸ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: ترانه

روزهای غمزده

روزی دگر گذشت... نه ! حسرت نمی خورم!
این روزهــــای غمـــــزده بـگـــــذار بگــــــذرند...

مرتضی عزیزی
آذر 92

سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ساعت ۸:٤٢ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()

مرد کوچه

شعر تو را دوست دارم
هر چند بگویند بی وزن است
هر چند بگویند بی قافیه !
وزن شعر تو اندیشه ی نهفته در آن است
و قافیه ی شعر تو تکرار احساس...مرتضی عزیزی
آذر 92

سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: سپید کوتاه

سیاهی گیسوانت

لبخند بزن
که درخششِ دندان های ستاره گونه ات
به سیاهی شبِ گیسوانت
زیبا می نشیند
مرتضی عزیزی - 19 دی 91

*****

سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ساعت ۸:۳٠ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: سپید کوتاه

دلخسته از فاصله...

وقتی تو نیستی من بی حوصله می شم
دلخســته از تعـلــیــق، از فاصله می شم
وقتــی تو نیستـــــی از روزا چـــه بیـــزارم
شب هــا چه دلتنگـــــم؛ تا صبح بیــــدارم

وقتی تو نیســتـــی با رویـا هـــم آغــوشم
انگـــار لباســی از جنــــس تو می پوشــم
کم کم تمـــــوم می شم؛ کم کم یه دیوونه
این رو به غیـــر از من هیچکـــی نمی دونه

وقتی تو نیستـــی هـــر لحظه م پر از درده
هــی با خودم می گم: دنیـــــــا چه نامرده
چشمام همش خیسه؛ از زندگـــی سیرم
بی تو یه روزی مـــن از غصـــــه می میــرم...
مرتضی عزیزی - 18 دی 91


*****

سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ساعت ۸:٢۸ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: ترانه

جماعت هار

جهنمی شده برپا ز کینه در دلتان
و خشمناک بمانید
ای جماعت هار !
بلاهتی که در آنید را ادامه دهید
ولی همیشه بدانید
ای سیه رویان!
که سخت جان و مقاوم شده ست ملت سبز
و زهر نیش شما را به سخره می گیرد...


مرتضی عزیزی
پاییز 92
****
سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: نیمایی

بوی مهر

بوی مهر آمد و یادِ تو و عشقی جانسوز
عشق پاکی که به پاییز گره خورده هنوز...
مرتضی عزیزی
اول مهر 92

*****

سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ساعت ۸:۱٧ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()

حرف های پر از درد من...

عزا و ماتـــم شــــان را کران نمی آید
بجز صدایِ خَشِ روضه خوان نمی آید

بسی به حــال عرب ها گریستند، ولی
به حال میهنِ خود اشک شان نمی آید

حدیثِ خُفتن شان در گمان نمی گنجد
و شرحِ غفلــــت شان بر زبان نمی آید

شبی کتاب به سر تا به صبح نالیدند
به قلب شان اثرش را نشان نمی آید

پُر است میهن مان از فساد و فقر و ستم
ولی دریــغ... صــدا از کســـان نمـــی آید

نشسته اند و نگه می کنند و می گویند:
"چه حکمتی ست امام زمان نمی آید؟"

چه شد که خانه تهی ماند از شجاع دلان
کـه رستمـــی دگر از سیستـــان نمی آید

هلا اگر به خـــود آییم، از عـــرب تـــازی
و از دیــار مغــــول ایلـــخـــــان نمی آید

به حرف های پُر از دردِ من تو خُرده مگیر
تویـــی که دردت از این داستان نمی آید...


مرتضی عزیزی


****

با احترام فراوان به شخص شخیص حسین بن علی
و یارانش که ایستاده مردن را ترجیح دادند.
این شعر ***فقط*** خطاب به کسانی است که از محرم
تنها به عزاداری اش دلخوش اند و از حسین فقط به
سِین سِین سِینِ اش تا ریتم شان بهم نخورد...

سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ساعت ۸:۱٤ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: غزل

انتظار بازگشت چلچله

و گاه در انتظار باید بود
انتظارِ بازگشت چلچله ای
تا با گرمای آوازش
امید را باز توان ساخت...
مرتضی عزیزی - 11 دی 91

*****

سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ساعت ٧:٥۸ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: سپید کوتاه

بی تو هوای خیابان

بی تو هوای خیابان سرد است
و هوای دل سردتر
افکار منجمد شده
و پنجره ی خیال
مه گرفته از هر دو سو
آنسان که نه مرا توان پاک کردنش است
و نه دستی از آن سوی شیشه
به یاری ام می شتابد...
مرتضی عزیزی – 6 دی 91

*****

سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ساعت ٧:٥٦ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: سپید

شب نشینی اندوه

هوا دوباره پُر از اشک و شب چه طولانی
به شب نشینی اندوه وغم نباید رفت
که سخت می گذرد در شبی زمستانی...
مرتضی عزیزی - 6 دی 91


*****

سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ساعت ٧:٥۳ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: سه گانی

باز آ...

بی تو منم و ظلمت و هی آه کشیدن
اوهام و خیالات از این پنجــــــره دیدن

باز آ و مــــرا با خودت آمیختــــن آموز
وز این قفــس غمـــزده بگریختن آموز
مرتضی عزیزی - 25 آذر 91

*****

سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ساعت ٧:٥۱ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: مثنوی

یلدا

وای که یلدا رسید... دی هـــم ازو زاده شد
کاسه درین شب ببین پُر می و پُر باده شد

از دل تو دور باد هر چه غم و هر چه درد
کز دل پر مهـــــر تو , روح تـــــو آزاده شد

کم به خودت می رسی، مثل تو من نیز هم
در شب تارم اسیــــــر؛ غم که چو قلاده شد

در شب یلـــدا بیا تیــــــــــغ بر این غم زنیم
باید از این غم گریخت، دور از این جاده شد

در خــــــــم گیســـوی این شـــــام دراز و وزین
سخت ترین سخت ها سهل شد و ساده شد

دست به یلدا دهیم؛ باید از این فصل هم
رد شد و در فصل نو محکم و آماده شد...مرتضی عزیزی - 30 آذر 91

*****

سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ساعت ٧:٤٦ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: غزل

بعد از تو...

بعد از تو گلها را ذوق شکفتن نیست
آوازِ مرغان را میــلِ شنـفـتــن نیست

بعد از تو قلبِ من بی وقفه می سوزد
دردم زیاد، اما، یارای گفتـــن نیست...
مرتضی عزیزی – 27 آذر 91

*****

سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ساعت ٧:٤۱ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()

معرکه ی عاشقی

زخـــم مــزن بـر دلــــم ، مرهــــــم اگــــر نیستی
نســخــــــــه مـــده آگـــــه از دردم اگــــر نیستی

نزدِ حـــریــــمِ دلـــــم حــرمـــــتِ عشـــقــــم بدار
پـای مــنــه در حــــــرم، مــحـــــرم اگــــر نیستی

بس که جفا دیده ام سخت شدم سخت سخت...
زود حــــذر کـــن ز مــــن، محکــــم اگــــر نیستی

معرکــــه ی عاشقــی صحنــه ی خون بازی است
دور شــــو از کــــــارزار، رســتـــــــم اگــــر نیستی

گر که تو لیــلا نــئــی ، طالـــبِ مجـنـــون مشــــو
در پـــیِ حــــــــوا مــبـــــــاش ، آدم اگــــر نیستی
مرتضی عزیزی - 28 آذر 91


سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ساعت ٧:۳٩ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: غزل

بمان...

و گاه می گویم برو
و این یعنی بیا...
و گاه می گویم ترکم کن
و این یعنی بمان...
بمان که تو خلوت تنهایی ام را بر هم نمی زنی

از وقتی که من در تو آمیختم
تو من شدی
من تو شدم
پس چگونه من و تو «ما» می شود؟
نه... نه...
من و تو یا «من» می شود
و یا «تو»

بمان که نه تو تنهایی ام را برهم می زنی
و نه من بی تو تنها خواهم بود...
تنهایی با تو را دوست دارم...

مرتضی عزیزی - 8 شهریور 91
سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ساعت ٧:۳٢ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: سپید